List of Advisers

List of

Advisers

List of Advisers for the year 2014-15 and 2015-16

Sl. No. Name & Address Telephone No. Designation
1. HEM BHARALI   ADVISER
2. HEM KAKOTI   ADVISER
3. NILIMA KAKOTI   ADVISER
4. LATE SUBRATA BARUAH   ADVISER
5. LATE LAKHIMI BARUAH   ADVISER
6. GAYATRI HAZARIKA   ADVISER
7. DR. JAYANTA MADHAB/td>   ADVISER
8. DR. JOGESH BARUAH   ADVISER
9. LATE RINA BORA   ADVISER
10. MRS. MRINALINI BARUAH   ADVISER